ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΨΥΚΤΙKΗ Α.Ε

Η Ενεργειακή Ψυκτική Α.Ε. έχει ως αντικείμενο την Προληπτική και Επισκευαστική Συντήρηση Συστημάτων και Μηχανημάτων Κλιματισμού σε μεσαίες και μεγάλες εγκαταστάσεις.

Σκοπός της εταιρείας είναι η δημιουργία και διατήρηση όρων Τεχνικής Υπεροχής στο πεδίο της Υποστήριξης των συστημάτων Κλιματισμού. Συντήρηση, Επισκευή, Αναβάθμιση Μηχανημάτων και Εγκαταστάσεων.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ