Έλεγχος και παρακολούθηση Ψυχροστασίων, Ψυκτικών Συγκροτημάτων και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού 24/7. Κρίσιμες εγκαταστάσεις (π.χ. Νοσοκομεία) παρακολουθούνται από web based εφαρμογές που έχει σχεδιάσει και εγκαταστήσει η εταιρεία μας. Μέσα από το περιβάλλον γραφικής απεικόνισης μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο όλες οι πληροφορίες λειτουργίας και διαγνωστικού ελέγχου της εγκατάστασης και των μηχανημάτων.