Εγκαταστάσεις Μηχανημάτων και Συστημάτων Κλιματισμού

  • Ψυκτικά Συγκροτήματα
  • Πύργοι Ψύξης
  • Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες
  • Ημικεντρικά Κλιματιστικά Μηχανήματα
  • Συστήματα Ελέγχου Ψυχροστασίου