Υπηρεσίες αναβάθμισης λειτουργίας ψυκτικών συγκροτημάτων:

  • Μετατροπή για λειτουργία με νέου τύπου οικολογικά ψυκτικά μέσα.
  • Αντικατάσταση ή αναβάθμιση του αυτοματισμού, με εγκατάσταση και προγραμματισμό (καλωδιώσεις, αισθητήρια, κ.λπ.).

Με την αναβάθμιση επιτυγχάνεται:

  • Επέκταση του χρόνου λειτουργίας των ψυκτικών συγκροτημάτων
  • Βελτιστοποίηση λειτουργίας
  • Πρόληψη βλαβών και δυσλειτουργίας