Ανάληψη συμβολαίων που αφορούν Συντηρήσεις Κτιρίων, Συστημάτων και Μηχανημάτων Κλιματισμού.

  • Ψυκτικά Συγκροτήματα (Centrifugal, Screw, Scroll, Reciprocating Compressors)
  • Ψυχροστάσια (Chiller Plant Management)
  • Πύργοι Ψύξης (Cooling Tower Optimization)
  • Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες
  • Τοπικές Κλιματιστικές Μονάδες
  • Συστήματα VRV
  • Μονάδες Απολύτου Ελέγχου (Close Control Units)
  • Αντλίες Κυκλοφορίας Νερού