Η Ενεργειακή Ψυκτική Α.Ε., από τις αρχές του 2017 εφαρμόζει ένα Σύγχρονο και Καινοτόμο Πρόγραμμα Παρακολούθησης των Συμβολαίων FACILITY MANAGEMENT που επιτρέπει την αποτελεσματική και άμεση ανταπόκριση στις αυξανόμενες απαιτήσεις των Πελατών και Βελτιστοποιεί την Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας.

Τα Συμβόλαια Συντήρησης της Εταιρείας έχουν καταχωρηθεί και ελέγχονται μέσα από το νέο Λογισμικό ανά Πελάτη και Εγκατάσταση.

  • Για κάθε Μηχάνημα καταχωρούνται τα Χαρακτηριστικά του Μηχανολογικού Εξοπλισμού (κωδικός, μοντέλο, τεχνικά στοιχεία) καθώς και πληροφοριακό υλικό (prospectus, ΙΟΜ, φωτογραφίες).
  • Για κάθε Σύμβαση γίνεται ετήσιος, μηνιαίος και εβδομαδιαίος προγραμματισμός με αναφορά στον κατάλογο (check list) των προβλεπόμενων εργασιών συντήρησης.
  • Γίνεται προγραμματισμός απασχόλησης του τεχνικού προσωπικού.
  • Οι Εντολές Εργασίες περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα ανταλλακτικά.
  • Δημιουργείται «ιστορικό» για κάθε τμήμα του συντηρούμενου εξοπλισμού με όλα τα στοιχεία προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης ανά μηχάνημα.
  • Παρέχονται στατιστικά στοιχεία για κάθε Συμβόλαιο, Εγκατάσταση και Τεχνικό.

Το νέο Computerized Maintenance Management System (CMMS) συνεργάζεται με το Enterprise Resource Planning (ERP) της Εταιρείας με αποτέλεσμα την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη Διαχείριση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Το νέο Λογισμικό δίνει τη δυνατότητα:

  • στον Πελάτη να παρακολουθεί μέσω WEB το Συμβόλαιό του καταχωρώντας βλάβες και έχοντας πρόσβαση στις Τεχνικές Εκθέσεις των επισκέψεων Συντήρησης,
  • στην Εταιρεία να στέλνει τις εντολές εργασίας στον Τεχνικό άμεσα σε οποιαδήποτε φορητή συσκευή (Tablet, κινητό) και να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για όλα τα Τεχνικά και Οικονομικά Στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη και ολοκλήρωση της εργασίας (χρόνος ολοκλήρωσης, παρατηρήσεις, φωτογραφίες, κ.λπ.).