Όμιλος AGtech Α.Τ.Ε.Ε. & Ενεργειακή Ψυκτική Α.Ε.

Ο κατασκευαστικός όμιλος της AGtech A.T.E.E. και της Ενεργειακής Ψυκτικής Α.Ε. αποτελεί μία οικονομικά ισχυρή και αποτελεσματική επιχειρηματική οντότητα με ισχυρό αποτύπωμα στον πεδίο του FACILITY MANAGEMENT και των Κατασκευαστικών Έργων.

Μηχανικοί, επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό στην κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση κτηριακών εγκαταστάσεων σε όλη την επικράτεια.