ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ SCREW

Αφορά στην αποξήλωση κατεστραμμένου συμπιεστή και μετεγκατάσταση συμπιεστή από άλλο ψυκτικό συγκρότημα ιδίου τύπου και απόδοσης.
Έγιναν οι απαραίτητες ψυκτικές και ηλεκτρολογικές παρεμβάσεις.
Εγκατάσταση ψυκτικών εξαρτημάτων, δοκιμή στεγανότητας και πλήρης δοκιμή λειτουργίας.