ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Ο.Α.Κ.Α.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών αποτελεί και ένα από τα μεγαλύτερα και8 πολυπλοκότερα έργα κλιματισμού στην Ελλάδα.

Η συνολική ψυκτική ισχύς των εγκατεστημένων μηχανημάτων κλιματισμού υπερβαίνει τα 20MW.

Παράλληλα είναι εγκατεστημένα κάθε είδους ψυκτικά συγκροτήματα όπως

  • Φυγοκεντρικά
  • Screw
  • Εμβολοφόροι ψύκτες
  • Ψύκτες ανάκτησης θερμότητας
  • Αντλίες θερμότητας αέρα νερού
  • Συστήματα VRV και Split Units
  • Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες
  • Συστήματα αυτοματισμού κτηρίου (BMS)

Στο Ο.Α.Κ.Α. είναι εγκατεστημένο ένα από τα μεγαλύτερα συστήματα παγοαποθήκευσης στην Ευρώπη.

Η κάλυψη των απαιτήσεων συντήρησης και λειτουργικότητας απαιτεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία την οποία και παρέχουμε.