Αντικείμενο Σκοπός

Η Ενεργειακή Ψυκτική Α.Ε. έχει ως αντικείμενο την Προληπτική και Επισκευαστική Συντήρηση Συστημάτων και Μηχανημάτων Κλιματισμού σε μεσαίες και μεγάλες εγκαταστάσεις.

Ιστορία

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2009 από Μηχανικούς υψηλής εξειδίκευσης και μακράς θητείας στη Συντήρηση και Υποστήριξη Συστημάτων Κλιματισμού του κατασκευαστικού οίκου TRANE.

Σήμερα η Ενεργειακή Ψυκτική Α.Ε. έχει διαμορφώσει ένα σημαντικό, σε αριθμό και περιεχόμενο, δίκτυο πελατών σε όλη την Ελλάδα.

Η Ενεργειακή Ψυκτική Α.Ε. είναι σημείο αναφοράς, για την ελληνική αγορά, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης στην υποστήριξη Ψυκτικών Συγκροτημάτων και Ψυχροστασίων.

Η εταιρεία αναλαμβάνει συμβόλαια Συντήρησης σε εγκαταστάσεις Νοσοκομείων, Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Εμπορικών Κέντρων, Ξενοδοχείων, Κτιρίων Γραφείων.

Το ανθρώπινο δυναμικό

Τα στελέχη και το τεχνικό προσωπικό της εταιρείας διαθέτουν τεράστια πιστοποιημένη εμπειρία σε Ψυκτικά Συγκροτήματα, Αντλίες Θερμότητας, Συστήματα Διαχείρισης και Λειτουργίας εγκαταστάσεων Κλιματισμού.

Ο Προγραμματισμός και η Διαχείριση προσωπικού γίνονται με σύγχρονα και καινοτόμα συστήματα Λογισμικού που διασφαλίζουν την αποτελεσματική και άμεση ανταπόκριση στις αυξανόμενες απαιτήσεις των Πελατών.

Η κατάρτιση και η επιμόρφωση του Προσωπικού αποτελούν πρωταρχικό μέλημα της εταιρείας, με τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων σε Επιμορφωτικά Σεμινάρια και Προγράμματα Εξειδίκευσης.