ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ

Προμήθεια και εγκατάσταση νέου Πύργου Ψύξης απόδοσης 340 RT

Εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού και ρυθμιστή στροφών (Inverter) στην αντλία και τον ανεμιστήρα του πύργου ψύξης.

Το σύστημα ρυθμίζει την βέλτιστη λειτουργία του πύργου ψύξης ανάλογα με τις απαιτήσεις του ψυκτικού συγκροτήματος.