ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ SCREW

Για την αποκατάσταση ομαλής λειτουργίας του ψυκτικού συγκροτήματος TRANE RTHB180  180RT απαιτήθηκε το  άνοιγμα, η επιθεώρηση και η επισκευή του συμπιεστή.

Η επισκευή έγινε με ειδικά εργαλεία ανύψωσης και μετρήσεων διακένων.

Έγινε επιτυχής αποκατάσταση της βλάβης συμπιεστή που αφορούσε σε ασταθή λειτουργία και μη σταθερή φόρτιση – αποφόρτιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.