ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΓΩΝ ΨΥΞΗΣ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ

Προμήθεια και εγκατάσταση τριών Πύργων Ψύξης συνολικής ψυκτικής ισχύος 1100 RT, σε αντικατάσταση παλαιών.

Μετατροπή του συστήματος αυτομάτου ελέγχου της εγκατάστασης με την προσθήκη Ρυθμιστών Στροφών των Ανεμιστήρων (Inverter) για την επίτευξη σταθερής θερμοκρασίας νερού στο κύκλωμα του και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.

Στο κύκλωμα νερού των  πύργων ψύξης τοποθετήθηκε σύστημα που περιλαμβάνει τον αυτοματισμό, τις δοσομετρικές αντλίες και τον βοηθητικό εξοπλισμό για παροχή αντιμικροβιακών και αντιαποθετικών χημικών στα δίκτυα.

Μέσω του συστήματος επιτυγχάνεται, ελαχιστοποίηση εναποθέσεων αλάτων στους συμπυκνωτές και τους πύργους ψύξης, απόλυτη αντιμικροβιακή προστασία και βελτίωση της απόδοσης των κεντρικών ψυκτικών συγκροτημάτων.